Op 10 november bezocht ik de Onderwijsdagen 2015. Leuk dat je de moeite neemt om mijn
verslag te lezen. Ik hoop dat je er iets voor jezelf of jouw organisatie uit kunt halen…

Adaptief en persoonlijk leren 
Tony TDABates, auteur van het boek ‘Teaching in a Digital Age’  verzorgde de keynote. Tony wees ons erop dat ons werk verandert en dat dit veranderende werk nieuwe vaardigheden van ons vraagt. Technologie maakt het mogelijk om hier vanuit ons (deels online) onderwijs adequaat op te anticiperen. Ik deel Tony’s opvatting dat adaptiviteit in een (te) basale vorm aansluit op behaviorisme (a la Skinner’s  Teaching machine ). Eerder een stap achteruit dan vooruit dus, hoe flitsend de ondersteunende technologie dan ook mag ogen. Vragen die gericht zijn op kennisreproductie in plaats van kennisconstructie versterken dit negatieve effect op leren en het ontwikkelen van vaardigheden. Goed dat Tony het Learning Performance Support System (LPSS) van de National Research Council Canada (zie ook Stephen Downes’s blogpost hierover) noemt als best practice van een personal learning environment. Tony stipt terloops gelukkig nog even het belang aan van doordacht kennismanagement. Evenals het hebben van voorstellingsvermogen en visie. Helemaal waar maar precies dit laatste miste ik eigenlijk enigszins in Tony’s sessie die naar mijn smaak iets teveel het karakter van bloemlezing had.

Docent ontzorging
Frank Benneker (programma manager Mooc’s, Universiteit van Amsterdam) verzorgde een buitengewoon boeiende presentatie over de concretisering van zijn toolverkenning. Frank die mede geïnspireerd geraakt was door het artikel A new architecture of learning is op zoek naar een antwoord op de vraag hoe je docenten die (veel) meer tools gebruiken dan door IT ondersteunt en aangeboden wordt, kunt ontlasten in hun administratieve workload die het gebruik van deze tools op eigen houtje met zich mee kan brengen.

Frank liet een portalomgeving zien die portal managers in staat stelt om teamtabbladen toe te voegen aan groepen die daarmee de beschikking krijgen over een vooraf gedefinieerde set aan (IMS LTI gekoppelde) applicaties. Enerzijds mooi omdat dit leidt tot tijdsbesparing ten gunste van docenten, anderzijds ben ik erg benieuwd naar de inclusiecriteria ten opzichte van de geselecteerde applicaties (nu en in de toekomst) en het idee achter de gekozen groepsopzet hierbij.

(Inter)nationaal delen
Daarna lichtte Kirsten Veelo (Community Manager, SurfNet) toe hoe vanuit Surf invulling YMgegeven wordt aan concretiseren van het stimuleren van het delen van open leermaterialen. Een belangrijk agendapunt uit de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 opgesteld door Jet Bussemaker. Voor de praktische uitvoering van het instelling overstijgend delen binnen het Hoger Onderwijs in Nederland stelt Kirsten (een nog enigszins aan te passen versie van) Sharekit voor, een repositorydienst voor hogescholen. Nog iets interessanter vind ik Kirsten’s opmerking ten aanzien van het delen op Europees niveau. In dit verband refereert zij Géant, een Europees Onderzoek en Onderwijs netwerk.

Even een zijstapje met betrekking tot delen, kijk hier eens naar… 

Masterclass Learning Analytics
Diverse sprekers van verschillende universiteiten en hoge scholen verzorgde samen een boeiende (en deels interactieve) masterclass over hoe we met behulp van Learning Analytics ons onderwijs kunnen verbeteren. Goed dat er begonnen met een definitie:

Learning Analytics is het verzamelen, analyseren en rapporten van data van studenten en hun omgeving om zo het onderwijs en de omgeving waarin dit onderwijs plaats vindt te begrijpen en te verbeteren.

Wat mij betreft prima dat student analytics en learning analytics in deze definitie feitelijk worden samengevoegd.

Tijdens deze masterclass presenteerde Jeroen Knobbout (Docent/Onderzoeker TechnischeCS Bedrijfskunde, Hogeschool Utrecht) enkele highlights uit zijn literatuurstudie gericht op toepassingen van Learning Analytics. Coursesignals is hiervan een spraakmakend voorbeeld. Dit op een ‘stoplicht’ geënt systeem zorgt voor een krachtige visualisatie van (individuele) resultaten, dat tevens docenten voorziet in automatisch gegenereerde mails ten behoeve van communicatie met hun studenten.

Hendrik Drachsler (Assistant Professor, Welten Instituut) die buiten deze masterclass nog een SNAaparte sessie over (de zes dimensies van) Learning Analytics verzorgde, tekende op een flip-over bij het stoplicht idee er tot mijn grote vreugde een visualisatie van social network analysis boven. Mooi want ik zie veel potentie in de gecombineerde visualisatie van zowel individuele resultaten als sociale hiërarchie. Interessant vond ik ook Hendrik’s toelichting op de verschillende niveaus (Macro, meso, micro) van Learning Analytics.MIC

Learning Analytics staat terecht volop (en wereldwijd) in de belangstelling, een internationale (kennis) conferentie is de Learning Analytics & Knowledge Conference.

De actualiteit van de universiteit
Gideon Shimshon (Director Centrum for Innovation, Leiden University) noemt twee vormen IRIvan innovatie de incrementele en de radicale innovatie waarbij die laatste variant aanzienlijk meer vraagt van het implementatieproces. Terecht merkt hij op dat het verder nogal wat uitmaakt hoe de innovatie aanpak zelf eruit ziet, deze verschilt sterk al naar gelang de aard van het project; heeft dit een onbekend of een vooraf helder gedefinieerd einddoel?

Gideon ziet vier belangrijke trends:

 • Build to learn
  Erkenning vanuit wetenschapsbeoefening van belang van valorisatie ten gunst van maatschappij en commercie
 • Engaging students
  Studenten verwachten in toenemende mate dat het wetenschappelijk onderwijs dat hen geboden wordt zowel gericht is op kennisontwikkeling als op ontwikkeling van hun (21e eeuwse) vaardigheden
 • Crossing disciplines
  Toenemende complexe maatschappelijke problemen vragen om meer multidisciplinaire samenwerking
 • Reshaping the learning & workplace
  Technologische vooruitgang bepaalt in toenemende mate de fysieke omgeving waarin wij leren. De gebouwen op de campus (en de functies ervan) zijn in de toekomst anders dan nu.

Gideon nodigt ons uit mee te denken over hoe je door de interne dialoog verbinding borgt ten opzichte van innovatie versus de dagelijkse praktijk op de universiteit. Je kunt ook te ver op de troepen vooruit lopen. Weerstand is daarbij inherent aan verandering, samenhangend met de concretisering van zeker radicale innovatie; erg herkenbaar allemaal.

FFRonduit briljant vind ik dan ook het idee van de Future Friday; iedere vrijdag komen geïnteresseerden en nieuwsgierigen samen om iets te halen of te brengen, maar in ieder geval om kennis te delen rondom innovatie vraagstukken. Een prachtige manier om informeel leren te formaliseren, er zijn al diverse initiatieven uit ontsproten. In tegenstelling tot Gideon’s verwachting  kent het aantal deelnemers aan deze sessie een stijgende tendens, very nice!

Geef een reactie

Sluit Menu