NextLearning2015nl logo overtrof mijn verwachtingen. Deels kwam dit door de vele interessante persoonlijke ontmoetingen die ik had met mededeelnemers, maar deels ook door de sprekers en de activerende programmaopzet. Vijf aspecten die ik bijzonder waardeer aan NextLearning2015:

Met stip op nummer 1: Learning Circles
Nieuw dit jaar bij NextLearning2015 was de mogelijkheid om (vooraf al) lid te worden van Learning Circles, inclusief coaches en op basis van thema’s zoals li lc702010 en Big Data. Deze ‘communities’ hebben als doel onze: ‘Congreservaring te verrijken en om het netwerken met gelijkgestemden te stimuleren’. Social learning in praktijk, een geweldige zet van de organisatie die echt een extra dimensie toevoegt. Een slimme keuze daarbij vormt het gebruik van thema gerelateerde WhatsApp en LinkedIn groepen, bestaande kanalen om vooraf al met elkaar in contact te komen.
Een aanzet voor ‘Flipping the congress’, een uitstekende zet van de organisatie en concretisering van 702010 gedachtegoed, als extra dimensie; Social learning in praktijk! Interessant om op deze manier al dagen van te voren met deelnemers aan deze Learning circles kennis te maken en met hen te discussiëren over de thema’s. Daarnaast waren er op de dag zelf meerdere momenten om met leden van de Learning Circle bij elkaar te komen, tijdens de pre-meeting werd door Ger Driesen (Learning & Development expert) een te volgen ‘702010 congres-route’ toegelicht. Inderdaad een echte verrijking!

Onze (veranderende) wereld
Nick van Dam (McKinsey partner, Global Chief Learning Officer & Client Advisor. Founder & Chairman the e-Learning for Kids Foundation) geeft aan dat de helft van alle Global Executives het ontwikkelen van ‘ hun’ mensen één van drie top prio’s is (gelukkig; ze begrijpen het). Een wereld waarin dearthe context van lerenden ook (nogal) verschilt. Nick is refereert aan e-Learning for kids (http://www.e-learningforkids.org/). Deze stichting biedt kinderen kosteloos hoogwaardig digitaal leermateriaal, ooit mocht ik meewerken aan een project hiervoor, een geweldig initiatief! Onze wereld verandert in een rap tempo en de rol van data speelt daarin een steeds belangrijke rol.

Big Data, pionierswerk; one size fits few
Er wordt veel geschreven en gevonden van Big Data. Viktor Mayer Schönberger (Author of the book, “Big Data” | Professor of Internet Governance & Regulation, Oxford Internet Institute | Speaker) wijst ons op het belang van het stellen van de juiste vragen; wat willen we met onze data. Als het gaat om onderwijs spreekt Viktor liever nog over small data, we verzamelen dat wat (te) makkelijk voor handen is. Persoonlijk leren mede gefaciliteerd door big data is daarmee nog ver weg. bd Viktor quotes Henry Ford: ‘Je mag alle kleuren kiezen die je wilt zolang het zwart is’. De vraag is wat werkt het beste voor wie? One size fits few…. Praten over Big Data is één, het praktiseren mede m.b.v. learning analytics is twee. Kees Versteeg (Directeur-bestuurder van het Hondsrugcollege) is iemand die dit doet. Kees presenteert ons Learntoo: ‘De wereld om ons heen verandert, we leven in een wereld waarin iedereen uitgever is en leerlingen geïnspireerd en gemotiveerd worden door nieuwe middelen en content. Geboren uit de wens om samen met scholen, docenten en leerlingen vorm te geven aan een nieuwe Open Onderwijstijdperk is Learntoo ontstaan’.

Aandacht voor onderwijs (her)ontwerp
Kees geeft aan dat persoonlijk onderwijs ook vraagt om een andere vorm dan ons huidigepl onderwijs en het onderwijsmateriaal. Terecht vraagt Kees zich af, wat is de waarde van data, welke vragen moeten we stellen? Is een docent een data expert, welke rol heeft cito straks (de nieuwe kwaliteitspolitie…?), van wie is eigenlijk de data? En wat is de relevantie van (veel) toetsen als je realtime kunt zien hoe ver een individu is. Waarom zou je 4 uur wiskunde per week moeten volgen als je met 1 uur toekan en is de extra niet waardevoller om te besteden aan een vak waar je meer moeite mee hebt? Viktor Mayer Schönberger wijst ons er op te bedenken; wat werkt het beste voor wie (one size fits few). Nick van Dam refereert aan het werk van Carol Dweck en het belang van de mindset, die tot een succesvol leven kan leiden.
Wat ik interessant vind hierbij is de samenhang met intrinsieke motivatie van lerenden.

Fun factor, intrinsieke motivatie en… bewegen!
Jeroen van Mastrigt (Dutch Game Garden) hamert ook op het belang van die intrinsieke motivatie mbt (de educatieve inzet van) games. Of in Jeroen’s bewoordingen; iemand die een onderscheid maakt tussen spelen en leren begrijpt van beide dingen eigenlijk niks. Je moet het leuk vinden om het spel te spelen, anders kun je fluiten naar intrinsieke motivatie. Marcel de Leeuwe (Onafhankelijk e-Learning adviseur en trainer @ Leerbeleving) en Job Bilsen (E-learning consultant / Unitmanager, Bright Alley) demonstreren tijdens hun presentatie dat zij ook de kracht en het belang van de fun factor kennen. In groepjes moeten we Cardboards in elkaar zetten. Niet alleen leuk maar ook leerzaam zeker de relatie die zij leggen tussen moment en soort instructie versus het momentum van instructiebehoefte (soort en timing). Met een geweldig (met ‘fun’ doordrenkt) optreden sluit Erik Scherder (Professor in Clinical esNeuropsychology, VU University Amsterdam) Nextlearning2015 af.
Erik geeft ons een duidelijke opdracht mee ‘laat je hersenen niet zitten’; er sterven meer mensen aan (consequenties van) inactiviteit dan aan roken… Erik helpt ons er aan te herinneren dat onze hersenen mental workspace bieden en hoe mooi dit eigenlijk is. Bewegen is essentieel ook voor onze hersenen, maar 15% haalt de 30 minuten minimale bewegingstijd per dag (weekend telt ook).
Hoog tijd om even de hardloopschoenen aan te trekken….

Deze post heeft 2 reacties

 1. Beste Luuk,
  Wat goed te horen dat je genoten hebt van Next Learning 2015. Fijn dat de verschillende sprekers je input hebben gegeven op de thema’s en dat jij dat er ook uitgepikt hebt, haha! Mooi voorbeeld van actief leren.

  Het was wel een goed vol programma he!? Hoe is het jou gelukt om te focussen?
  Hartelijke groet,
  Ank

  1. Beste Ank,

   Hartelijk dank voor je snelle en positieve respons, het programma was inderdaad vol maar bovenal goed, chapeau! Wat mij helpt te focussen is dat ik een aantal ‘trending topics’ rondom online leren voor mijzelf geselecteerd en dat ik deze in een ‘Content kalender’ heb geplaats , zie ook: http://dekennistuin.nl/?page_id=351
   Mede op basis daarvan heb ik ‘mijn Next Learning 2015 programma’ opgesteld. Iedere maand reflecteer ik via een blogpost op een thema, focus staat ook hierbij centraal. Dit geldt in sterke mate voor het (eerste) thema ‘ Content Curation’, mijn reflectie hierop vind je hier: http://dekennistuin.nl/?page_id=366.

   Mvg. Luuk

Geef een reactie

Sluit Menu