De Onderwijsdagen

Verslag van De Onderwijsdagen 2014 
Stichting Surf en Kennisnet organiseren jaarlijks De Onderwijsdagen, 11 november was gericht op het hoger onderwijs. In deze post lees je mijn verslag van deze inspirerende dag.

Open Online Onderwijs – stimuleringsregeling ministerie van OCW
Erwin Bleumink (algemeen directeur Surfnet) benadrukt het belang van gepersonaliseerd en op maat onderwijs, ondersteunt door digitaal toetsen, open online onderwijs (OER) en blended learning. Erwin geeft aan dat daarnaast learning analytics veel potentie heeft zeker als we beveiliging en privacy in acht nemen. Ook het ministerie van onderwijs onderkent het belang van open online onderwijs. De minister van onderwijs stelt t/m 2018 jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar als stimuleringsregeling. OCW en Surf lanceren de eerste tranche op 17 november 2014. Door deze financiële steun krijgen elk jaar een aantal hogescholen en universiteiten de kans ervaring op te doen met open en online onderwijs.

Jason Ohler – Trends & Creatical thinking
Jason Ohler (emeritus hooBig Data Infographic JOgleraar universiteit Alaska) heeft voor iedere dag een maand nodig om te lezen wat hij wil en wat hem aangereikt wordt. Met dit voorbeeld illustreert Jason dat wij leven in een tijdperk van informatie overload. Deze overvloed kan een ontwrichtende werking hebben en leiden tot schaarste, iets wat ook opgemerkt wordt door de sprekers Pedro de Buyckere (Onderzoeker Arteveldehogeschool, Gent) en Paul Rullmann (voorzitter stichting Surf). Een trend die Jason signaleert is: ‘Big Data’. Organisaties als Facebook en Google ‘verwerken’ een half miljard volle boekenkasten aan data per uur. Het benadrukt het belang van voorlichting voor kinderen bij hun online gedrag en hun ‘digital footprint’ die zij achterlaten. Aan de hand van een filmpje van Andrew van den Heuvel (natuurkunde docent) laat Jason zien hoe door het gebruik van Google Glass ‘Augmented reality’ toepast kan worden in het onderwijs. Andere trends die Jason toelicht zijn het semantisch web en byod (bring your own device). Tot slot gaat Jason in op Transmedia Storytelling, hierbij maakt de ontvanger deel uit van het verhaal. In mijn optiek in potentie een bijzonder krachtige leervorm. Terecht merkt Jason hierbij op dat techniek ons zowel kan verbinden als isoleren. Mooi vind ik zijn term ‘Creatical thinking’, een samenvoeging van creatief en kritisch denken…
Innovaties & Onderwijs MdP door PdB
Pedro de Bruyckere – Technopauze
Pedro de Bruyckere
wijst ons in zijn keynote erop dat techniek goed noch slecht, noch neutraal is. We moeten antwoord vinden op de vraag hoe we ervan willen profiteren nu we ons in een technopauze bevinden, aldus Pedro. Interessant vind ik het citaat dat Pedro aanhaalt van Marc Depaepe.

Wat mij opvalt…
Is het belang van speelruimte én kennisdeling in onze technopauze. Erwin geeft aan dat velen Mooc’s (Massive Open Online Courses) zien als revolutionair voor ons onderwijs. Pedro geeft aan dat hij het niet eens is dat Gartner Mooc’s nu al als overbodig beschouwt. Hij erkent dat de meeste Mooc’s didactisch behoorlijk rammelen en vooral als ‘window dressing’ fungeren, maar hij ziet (wat mij betreft gelukkig) ook toekomst in Mooc’s. Het benadrukt nog eens het belang van het leren van en met elkaar in deze tijd. Kennisdeling over wat wel werkt en wat niet, hoe komt dat, wat kunnen wij daar van leren en….hoe kunnen onze leerlingen hiervan profiteren? Het onderkennen van het belang voor speelruimte om ervaring op te kunnen doen, hierbij zowel creatief als kritisch denkend, is juist nu van cruciaal belang. Stimuleringsregelingen helpen hopelijk daarbij, maar juist ook lokale initiatieven kunnen ons helpen snel te leren wat wel en niet werkt bij Blended learning, Learning analytics en Open online onderwijs. Een inspirerend voorbeeld hierbij vind ik de pilot van Peter Becker (Haagse Hogeschool) waaruit blijkt dat een goed ontwerp van Blended Learning kan leiden tot een betere beoordeling van ons onderwijs door leerlingen én tijdwinst voor docenten. Een voorbeeld als het toevoegen van instructiefilmpjes van de Wiskundeacademie in feedback van online toetsvragen laat bovendien zien dat open online onderwijs geen raketwetenschap hoeft te zijn. Speelruimte, maar zeker ook kennisdeling in de technopauze is niet alleen voor het Hoger onderwijs relevant… Video’s van presentaties van De Onderwijsdagen vind je hier.

Geef een reactie

Sluit Menu